Cymraeg

In Ystradowen, we are really proud to be a bilingual village of Welsh and English speakers. For this reason, the YCSA will (whenever possible) provide correspondence in both languages.

We are looking to expand the use of Welsh across this site, but in the first instance we will be posting our Welsh language news on this page.

Sinema Gymunedol Ystradowen 2022

Sinema Gymunedol Ystradowen 2020

The Current War

Ein ffilm gyntaf yn 2020 yw THE CURRENT WAR ar Nos Fercher 8fed Ionawr – 
ond nid y rhyfel arferol ond y frwydr am gyflenwad o DRYDAN !!

Yng nghyd-destun y gystadleuaeth ddwys rhwng y ddau gawr trydan Thomas 
Edison ( Benedict CUMBERBATCH ) a George Westinghouse (Michael SHANNON), 
mae’r ffilm yn adrodd y stori ddramatig o ras y Bedwaredd Ganrif ar 
Bymtheg i oleuo i fyny yr Amerig a rhoi pwer i’r Byd.

Tocynnau ar gael NAWR.
TOCYNNAU £5
Stella Cheeseman 01446 774827
MODURDY TUDOR,  neu talu wrth y drws.
 Gwin, hufen ia, a mân-brydiau ar gael.
Drysau ar agor 6.45 y.h.

Dymuna eich Tim Sinema Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Dyma ein noson ffilm nesaf :-

“Fisherman’s Friends”  –  “Ffilm Galonog y Flwyddyn” 

“Wedi ei seilio ar stori wir am ddeg o Bysgotwyr Cernyweg talentog. Dyma ffilm gomedi amdanynt yn cyrraedd y deg uchaf yn y siartiau wedi iddynt arwyddo cytundeb gyda “ Universal Records”  i recordio’u caneuon môr. Pa ffordd gwell i dreulio noson i godi’r galon a threchu“Diflastod Brexitaidd”nag yng nghwmni cartrefol, a chael gwydriad o win hefyd wrth wylio’r gorau o’r ffilm gomedi Brydeinig hon.”

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close