Cymraeg

In Ystradowen, we are really proud to be a bilingual village of Welsh and English speakers. For this reason, the YCSA will (whenever possible) provide correspondence in both languages.

We are looking to expand the use of Welsh across this site, but in the first instance we will be posting our Welsh language news on this page.

Sinema Gymunedol Ystradowen

Dyma ein noson ffilm nesaf :-

“Fisherman’s Friends”  –  “Ffilm Galonog y Flwyddyn” 

“Wedi ei seilio ar stori wir am ddeg o Bysgotwyr Cernyweg talentog. Dyma ffilm gomedi amdanynt yn cyrraedd y deg uchaf yn y siartiau wedi iddynt arwyddo cytundeb gyda “ Universal Records”  i recordio’u caneuon môr. Pa ffordd gwell i dreulio noson i godi’r galon a threchu“Diflastod Brexitaidd”nag yng nghwmni cartrefol, a chael gwydriad o win hefyd wrth wylio’r gorau o’r ffilm gomedi Brydeinig hon.”

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close